Stellar Lumens, XLM – Vad är XLM?

Vad är Stellar Lumen och XLM?

Stellar Lumens är en plattform för handel med kryptovaluta och vanlig valuta. Protokollet Stellar utvecklades 2014 och kryptovalutan man använder heter Stellar Lumens.

Hur köper man Stellar Lumens?

För att köpa Stellar Lumens, även förkortat XLM, så behöver man en wallet (plånbok). Stellar själva erbjuder lagring av Stellar Lumens online på Stellar Desktop Client.
Priset för en Stellar Lumens ligger på ca 0,1 USD eller 10 cent.

Affärsidén

Hela tanken med projektet Stellar är att digitalisera banktransaktioner fullt ut. Man kan se det som att dagens banker och valutor lever kvar i den gamla tidsåldern, där transaktionskostnader uppstår i alla delar av kedjan. Banker betalar avgifter, kunder betalar avgifter, osv.
Med protokollet Stellar Lumens så är tanken att bankerna ska kunna skicka pengar över landsgränser och till rekordlåga avgifter. Detta sker genom den egna valutan Stellar Lumens.
Faktum är att många banker och institut för över så mycket pengar fram och tillbaka mellan varandra att kostnaderna för dessa transaktioner kan bli enorma. Genom att använda protokoll som Stellar så har företag som exempelvis Deloitte minskat sina transaktionskostnader med 40%.

Stellar Lumens och inflation

Likt många andra kryptovalutor så uppstår det ett problem med prisdeflation då valutan inte får en ökande penningmängd. En vanlig valuta får ju ofta ett tillskott av sedlar via sin centralbank. Att trycka nya sedlar är ett viktigt medel för centralbankerna för att kunna kontrollera valutan och hålla inflationen på en lagom nivå.
När det gäller Bitcoins exempelvis, så är det sagt att det maximala antalet Bitcoins som kommer att finnas på marknaden är 21 miljoner. Detta medför att valutan med 100% sannolikhet kommer att se en prisdeflation. Priset på valutan kommer alltså sakta men säkert att stiga, då utbudet av valutan är begränsat.
När det gäller Stellar Lumens så har man valt att lösa detta på ett lite annorlunda sätt. Inbyggt i valutan finns det en regel som gör så att ett tillskott av Stellar Lumens på 1% sker årligen. På så sätt har man ett inflations-system på plats. Man ska dock vara tydlig med att påpeka att detta inte på något sätt går att likna vid en konventionell valuta, som har flera olika styrmedel att tillgå, där penningmängden är ett. Men också statsräntan är ett verktyg som kan användas för att korrigera oönskad inflation.

Stellar Lumens – ett öppet nätverk

Stellar Lumens är ett öppet nätverk och organisationen är en så kallad non-profit-organisation. Alla intäkter som man får in till exempel från transaktioner, läggs i en inflationsbuffert. I organisationens community kan användare och utvecklare diskutera konceptet och ta del av varandras tankar och åsikter.

Stellar är fortfarande en ung organisation

Stellar Lumens grunades alltså så sent som 2014 och är en ung organisation. Men man har redan skapat starka samarbeten med bland andra IBM och många har stora förhoppningar om att Stellar ska revolutionera monetära transaktioner över internet. Mycket händer just nu på den här fronten och allt handlar om att kapa de stora kostnader som uppstår när banktransaktioner behöver göras på det “gamla sättet”.  Genom att kapa moment i processen och ersätta transaktionerna med Stellar Lumens så har man kommit en bit på vägen.
Reddit och Stellar.
Coinbase och Stellar.
Här kan du läsa mer om de olika kryptovalutorna Bitcoin, Ethereum och Ripple.

stellar lumens
stellar lumens