Vad är ett sparkonto med kryptovalutor?

Idag är det många som försöker att spara pengar till det de vill köpa. Detta istället för att köpa på avbetalning och få en rad extra kostnader. Det är också många som sparar till sin pension. Vad är ett sparkonto i det fallet och är det någon mening med att använda detta som ett verktyg för pensionssparande? Även när det gäller något så enkelt som sparkonto, kan det finnas många frågor. Faktum är också att det är många som vet vad ett sparkonto är, men som inte har tagit reda på hur det fungerar, vilken säkerhet ett sparkonto ger och hur många som kan se att dessa pengar finns. I denna artikel reder vi ut, vad är sparkonto, hur det blir bäst att använda ditt sparkonto samt hur detta fungerar.

För att snabbt svara på den konkreta frågan. Vad är ett sparkonto? Ett sparkonto är ett konto som banken eller ekonomiskt institut erbjuder. Detta konto ger dig en lite bättre ränta än den minimala ränta du erhåller på ditt vanliga lönekonto. Beroende på hur du välja att göra med ditt sparkonto, kan detta låsas under ett visst antal år.
Detta medan du som alltid vill ha tillgång till pengarna på ditt sparkonto, lämnar detta öppet för insättningar och uttag. För dig som ännu inte har ett sparkonto, kan det vara en bra idé att skaffa detta. Även om du alltid får en låg ränta är den garanterad. Det gör att den som sparar pengar på ett sparkonto alltid väljer det säkraste sättet att spara pengar på.

Hur fungerar ränta på sparkonto

De olika typerna av sparkonton

När du ska välja rätt sparkonto kommer det att finnas olika typer av dessa. I det fallet måste du veta vilken inriktning du har på ditt sparande. Frågor som du ska ställa dig är om detta är pengar som du definitivt kan sätta undan och spara, eller finns risken att du kan behöva komma åt pengarna inom en eller två månader? De olika valen av sparkonto är:

  • Sparkonto rörlig ränta
  • Sparkonto fast ränta
  • Sparkonto med statlig insättningsgaranti

Ovan ser du de olika typerna av sparkonton som finns. Givetvis kommer det då att finnas sparkonto med fast ränta som omfattas av den statliga insättningsgarantin, såväl som det finns de som inte omfattas av denna. Precis likadant är det gällande sparkonto rörlig ränta.
Efter detta handlar valet helt om hur ränta fungerar på ditt sparkonto. För dig som vet att du inte kommer att behöva använda pengarna du avser att spara, kommer ett konto fast ränta som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin att vara det bästa valet. Om du alltid vill ha tillgång till dina sparade pengar, gör du valet av ett sparkonto med rörlig ränta.

Vad är sparkonto rörlig ränta

Det finns idag massor med olika sparkonton att välja på. Många av dessa erbjuder sparande rörlig ränta och tillgång till det kapital som finns på sparkontot. Här handlar det om ett sparkonto som alltid är öppet och som innehavare binder du inte det sparade kapitalet. Att det kallas för sparkonto med rörlig ränta, är men anledning av att din sparränta kommer att variera med förändringarna i styrräntan.
När det gäller styrräntan är det Riksbanken som kontrollerar denna. Är det då så att de väljer att höja styrräntan, kommer efter hand också din sparränta att bli högre. Motsatsen blir då att din sparränta blir lägre om Riksbanken väljer att sänka styrräntan.
De fördelar du får när du väljer sparkonto rörlig ränta är att du har full frihet att göra insättningar och uttag samt disponera ditt sparkapital som du vill. Idag är det viktigt att ha en buffert sparad om något oförutsett skulle hända. I det fallet är valet av ett sparkonto med rörlig ränta perfekt.
Även vid detta val kan du få en hög ränta på denna typen av sparande. Dock kommer de sparkonton med rörliga ränta som ger de högsta räntorna inte inkluderas i den statliga insättningsgarantin.

kryptovalutor

 

Vad är sparkonto fast ränta

När du vill ha en riktigt hög ränta och ett bra skydd i ditt sparande, är det alltid sparkonto fast ränta som blir bäst. Dessa går också under namnet fasträntekonto. Ja, hur fungerar ränta på sparkonto fast ränta? Det handlar helt enkelt om att du erbjuds en högre ränta på ditt sparande, mot att du går med på att låsa ditt sparade kapital på kontot under en avtalad tid.
När du gör detta val kommer du alltså inte att kunna disponera ditt kapital under bindningstiden. Nackdelen blir att du inte har tillgång till dina pengar. Fördelarna blir att du har lättare att hålla dig till det du förutsatt dig gällande ditt sparande, samt att du också får högre ränta på ditt sparande.
Det vanligaste när det gäller fasträntekonto är att du binder ditt sparande på mellan 3 månader upp till 5 år. Vissa storbanker erbjuder ända upp till 10 års bindningstid. Något att tänka på är att det inte nödvändigtvis ger den bästa räntan att binda på den längsta tiden. Detta är något som måste kontrolleras och varierar mellan olika banker och kreditinstitut.
Det finns olika typer av sparkonto fast ränta:

  • Du kan ta ut kapitalet innan bindningstiden löpt ut, men förlorar räntan och ibland även belastas med en extra uttagsavgift.
  • Fasträntekonto där det är omöjligt att ta ut pengarna innan bindningstiden löpt ut.
  • Sparkonto med fast ränta där du erbjudes fria uttag med bibehållen fast ränta.

Statlig insättningsgaranti – Säkert garantisparande

För dig som inte gillar att ta några risker med ditt sparande, kommer det alltid vara nödvändigt att täckas av statlig insättningsgaranti. Faktum är också att alla de stora bankerna och även alla finansiella institut, kreditgivare och låneinstitut som erbjuder sparkonto och har tillstånd av Finansinspektionen att utföra sin verksamhet täcks av statlig insättningsgaranti.
Den grundläggande idén och funktionen med sparkonto med statlig insättningsgaranti, är att du ska känna säkerhet och inte behöva oroa dig för att ditt sparade kapital löper risk att gå förlorat om något händer med banken eller låneinstitutet du valt att spar hos.
Ett sparkonto med statlig insättningsgaranti skyddar dina besparingar upp till 950 000 kronor. Idag är inte längre detta speciellt mycket när du funderar att spara pengar under hela livet. Detta betyder att du som vill ha skydd för ditt sparande över 950 000 kronor måste spara på ett flertal konton i olika banker och hos olika långivare.

Sparkonto utan statlig insättningsgaranti

Det kommer också att finnas både sparkonto fast ränta och sparkonto rörlig ränta som inte täcka av statlig insättningsgaranti. I det fallet handlar det om de som inte har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen. Dock kommer de fortfarande att vara kända och registrerade hos samma myndighet. Här handlar det oftast om sparkassor och inlåningsföretag. Att bedriva denna verksamhet är helt lagligt.
Skillnaden är att du som sparar måste sätta din fulla tillit till den du sparar hos. Här kommer du inte att ha skydd av statlig insättningsgaranti om dessa skulle råka i problem. Givetvis kommer det att innebära en stor nackdel och då är det lätt att ställa sig frågan varför någon skulle välja denna typ av sparande?
Det enkla svaret är att denna typ av mera riskfyllt sparande är förknippat med en högre ränta, vilket givetvis gör att det är väldigt lockande. Hur som helst ska du alltid fråga dig om du verkligen vill riskera detta, eller om du hellre väljer ett sparkonto med lägre ränta och statlig insättningsgaranti. Detta sätt att spara rekommenderas enbart i kombination med sparande i sparkonto med statlig insättningsgaranti, då du kan minimera riskerna och inte köper risken att förlora alla dina besparingar.

Hur betalas ränta på sparkonto

Något som är riktigt bra med sparkonto är att du oftast får en högre ränta än den som utlovas. Detta med anledning av att du faktiskt erhåller en ytterligare ränta på räntan. Ja, det kan låta knepigt, men det är faktiskt sant. Hur fungerar då detta och hur betalas ränta på sparkonto? När det gäller sparkonton och hur räntan betalas ut, kan detta variera. Här finns det de som ger ränta per månad, medan det finns de som beräknar ränta på hela året och betalar ut en gång per år.
Vad som kan sägas är att sparkonto fast ränta vanligtvis är de som betalar ut ränta en gång per år, medan den varierar mera med sparkonto rörlig ränta.
Det vi menar med att du får ränta på ränta, är att du efter ränta har betalats ut på ditt sparkonto, så hör denna summa också till det totala kapitalet på ditt sparkonto. Nästa gång ränta ska betalas ut, kommer då den ränta du tidigare erhållit tillhöra den summa som räntan beräknas på.

Vad är sparkonto – Skatt på sparkonto

När du sparar pengar på ett konto så är egentligen detta att se som en verksamhet där du erhåller en inkomst. Enligt den svenska skattelagen måste inkomster över en viss summa per år alltid beskattas. Dock kommer du naturligtvis aldrig att betala skatt på det kapital du sätter in, då detta redan är beskattat.
Den skatt som du betalar på ett sparkonto är på den erhållna räntan. Detta bär då namnet ränteskatt och skattesatsen ligger på 30 %. Detta betyder då att du som erhåller en ränta på 1 000 kronor kommer att betala 300 kronor i ränteskatt. Ränteskatt är något som beräknas automatiskt och som du ser direkt i din deklaration.

Är sparkonto bästa valet vid sparande

Olika människor passar för olika sätt att spara. När det kommer till sparkonto fast ränta kan detta vara ett mycket bra val för alla som vill spara pengar och få en tillväxt på lång sikt. Att använda sparkonto med rörlig ränta för sitt sparande är egentligen inte att föredra. Detta är något som rekommenderas för att spara en buffert, som du sedan har som skydd om något oförutsett skulle inträffa. Detta samtidigt som du får ett säkert konto med relativt bra ränta. I det fallet ska du alltid välja ett sparkonto med statlig insättningsgaranti.
I och med att det finns så många olika sätt att spara idag är det alltid bästa att diversifiera sitt sparande. Här kommer alltid sparkonto fast ränta att ha en plats i ett sunt sparande på lång sikt. Detta är till och med något som människor som Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) och Warren Buffet rekommenderar. Dock rekommenderar de också att sprida ut sitt sparande och därmed maximera möjligheterna till bra tillväxt och minimera riskerna för förluster.
Nedan ser du ett koncept som är taget ur generella tankar och böcker som skrivits om sparande.

  • Räntebärande fonder och aktier med hög utdelning: 50-55 % anses vara ett bra val för personer vilka har tid att sätta sig in i denna värld av sparande via investeringar.
  • Kryptovalutor: Inom detta riskfyllda område rekommenderas ingen spara som inte har ett intresse av virtuella valutor. Finns detta kan 5-20 % av ett sunt sparande koncentreras till kryptovalutor.
  • Sparkonto med fast ränta: Att lägga 30-40 % av sitt sparande i ett sparkonto fast ränta är något som ger säkerhet och stabilitet i ett sparande och minimerar riskerna.

Även om ovan rekommendationer finns, kommer inte heller detta att passa alla. En del vill helt enkelt ha en trygghet i sitt sparande. Är det då så att du öppnar ett sparkonto tidigt i livet, kan sparkonto fast ränta vara mycket bra och få pengarna att vaxa kraftigt till pensionen. För dig som är villig att ta en minimal risk, kommer ett sparande i fonder anses mycket tryggt och blir således en bra kombination med ett sparkonto.

Slutsats – Vad är ett sparkonto?

Ja, efter att ha läst detta har du en ganska klar bild av svaret på Vad är ett sparkonto? Detta är nu helt klart och du vet vilka val du har när du väljer denna väg att spara i livet. Det tryggaste valet blir alltid ett sparkonto med statlig insättningsgaranti. Vill du ha sparkonto med högsta fasta ränta, kanske du får välja ett sparkonto utan statlig insättningsgaranti.
Hur du än ser det hela ska du alltid se till din och dina pengars säkerhet i första hand. Detta gör att ett sparande i sparkonto med fast ränta och statlig insättningsgaranti alltid är den rätta grunden. Är det sedan så att du sparar i flera olika sparkonton, kan du diversifiera ditt sparande och välja högre ränta utanför den statliga insättningsgarantin